Ring oss: 0380-129 20 info@horeindustri.com

KnowHub AB förvärvar Höre industri AB

KnowHub AB förvärvar Höre industri AB som ett led i bolagets tillväxtstrategi och stärker på så sätt sin företagsgrupp. KnowHub är ett privatägt investmentbolag med säte i Göteborg. KnowHub står för en samlad och bred kunskap inom en mångfald av branscher. Höre...